Kalkulačka Energetických úspor

Čím s EQOfluids šetříte

S EQOfluids šetříte čas, energii i peníze. Díky technické vyspělosti a rychlé a snadné montáži jste schopni s EQOfluids ušetřit čas na instalaci, minimalizovat tlakové ztráty a odstranit úniky. V případě potřeby lze udělat i rychlou úpravu během provozu a tak ušetřit čas a vyhnout se ztrátám. Dokonalá těsnost potrubí a tvarovek Vám odstraní případné úniky, které by mohly způsobovat vyšší vytížení kompresoru. Patentované tvarovky se upevňují za vnější stranu potrubí, tím pádem nesnižují vnitřní průměr potrubí a nezvyšují tak tlakovou ztrátu.

Spočítejte si úsporu nákladů při minimalizaci
 tlakových ztrát v rozvodu stlačeného vzduchu:

l/s
m
mm
bar
Kolik vás stojí tlaková ztráta:
h/týden
Kč/kWh
..

Výrobce kompozitních materiálů

Situace zákazníka:

V rámci rekonstrukce rozvod stlačeného vzduchu, byl nahrazen PPR systém o vnějším průměru 90mm. Tento systém měl vnitřní průměr pouze 60mm což způsobovalo vysoké tlakové ztráty. Jako náhradu jsme zvolili systém EQOair D90. Tento systém o stejném vnějším průměru 90mm má díky slabostěnnému provedení vnitřní průměr 85mm. Rekonstrukcí se snížila tlaková ztráta o 0,4 bar což mělo za následek výraznou úsporu provozních nákladů.

Celková úspora: Proti původnímu řešení
90 000 Kč ročně
..

Výrobce z oblasti textilního průmyslu

Situace zákazníka:

Pro významného zákazníka z textilního průmyslu jsme do nových výrobních hal a kompresorové stanice navrhli rozvod stlačeného vzduchu o celkové délce více než 1300m. Po zvážení provozních nákladů byl vybrán systém EQOair. Proti standardnímu řešení z PPR systému které se zvažovalo systém EQOair minimalizoval tlakové ztráty a snížil provozní náklady výroby stlačeného vzduchu.

Celková úspora: Proti standardnímu řešení
180 000 Kč ročně
..

Výrobce z automobilového odvětví

Situace zákazníka:

Zákazník z automotive nás oslovil s požadavkem optimalizace kompresorové stanice. Součástí optimalizace byla výměna nevyhovujících rozvodů stlačeného vzduchu které měli vysoké tlakové ztráty. Tlaková ztráta potrubního systému byla 0,8 bar a byla eliminována novým systémem EQOair na 0,03 bar.

Celková úspora: Proti původnímu řešení
84 000 Kč ročně
..

Výrobce hydraulických systémů

Použitá technika:

Po provedení auditu výroby stlačeného vzduchu byla odhaleno poddimenzované potrubí PPR o vnějším průměru 110mm. Naměřená rychlost proudění byla 45 m/s, přičemž ideální rychlost proudění je 5-10 m/s. To mělo za následek tlakové ztráty a zvýšené vytížení kompresorů. Pro snížení provozních nákladů jsme instalovali páteřní potrubí EQOair o průměru 160 mm, které výrazně snížilo rychlost proudění a tlakové ztráty.

Celková úspora: Proti původnímu řešení
93 000 Kč ročně